Phân loại: Thông báo
Số hiệu: Số 02/BHXH-GĐBHYT
Người ký: Phó Giám đốc Nguyễn Văn Chương
Ngày ban hành: 02/01/2019
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v thông báo thay đổi tên các cơ sở KCB BHYT
 
Download tài liệu tại đây: Công văn số 02/BHXH-GĐBHYT