Phân loại: Thông báo
Số hiệu: Số 1388/TB-BHXH
Người ký: Phó Giám đốc Nguyễn Văn Chương
Ngày ban hành: 22/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v thay đổi địa chỉ Trang Thông tin điện tử
 
Download tài liệu tại đây: Công văn số 1388/TB-BHXH