Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 1316/BHXH-GĐBHY
Người ký: Phó Giám đốc Nguyễn Văn Chương
Ngày ban hành: 09/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v cấp thông báo cơ sở nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2019 do Bảo hiểm xã hội tỉnh khác phát hành.
 
Download tài liệu tại đây: CV số 1316/BHXH-GĐBHYT