STT

Họ và tên

Mã đơn vị

Số lao động

Địa chỉ liên hệ

Số tháng nợ BHXH

Số tiền nợ (đồng)

1

CN Công ty CP Nam Sông Cầu - Xí nghiệp may Đại Đồng

QA0015A

5

Đường Bà Chúa Kho - Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

26

275.353.586

2

Công ty Cổ phần Nam Sông Cầu

QA0017A

3

Đường Bà Chúa Kho - Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

23

136.019.131

3

Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc

QA0037A

13

Số 119, đường Huyền Quang, Phường Ninh Xá , TP Bắc Ninh , Bắc Ninh

83

2.916.227.727

4

Cty TNHH MTV chế tạo và bảo trì hệ thống công nghiệp VN

TA0633A

2

Số 21, Đại Phúc 17, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

19

134.452.579

5

Công tyTNHH sản xuất kinh doanh Giấy Phúc Anh

TA0785A

5

KCN Phong Khê, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

20

107.781.538

6

Hợp tác xã Cổ phần Việt Nhật

EA0001A

2

Dương ổ, Phong Khê - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

101

1.295.586.524

7

Công ty cổ phần dinh dưỡng BLUESTAR Việt Nam

TB0072B

19

Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

26

981.081.103

8

Công ty TNHH Tín Đạt

TC0153C

34

Hôm, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh

19

988.546.375

9

Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và xây dựng

QW0010D

58

KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh

81

16.647.941.582

10

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Quảng An 1

TD0037D

324

Cụm công nghiệp Tân Hồng - Từ Sơn - Bắc Ninh

19

8.420.638.571

11

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tâm An

TD0250D

8

Thôn Bất Lự (NR Lê Công Đích) , Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

16

172.361.778

12

Chi Nhánh Tiên Sơn CTCP Lương Thực Hà Bắc

QD0009D

8

Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh

8

121.653.136

13

Công ty TNHH thời trang Hansew

TE0278E

17

Số 13, Minh Khai, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

19

383.824.638

14

Công ty TNHH đầu tư thương mại và  dịch vụ Hưng Anh

TE0201E

4

Sân bóng Cẩm Giang, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

22

143.752.174

15

Hợp tác xã mỹ nghệ Duy Hưng

TE0243E

4

KP Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh

27

155.976.796

16

Công Ty TNHH S&N VINA

YN0026F

10

KCN Thuận Thành 3 - Thuận Thành - Bắc Ninh

28

1.000.433.788

17

Công ty TNHH TM XNK may mặc QS

TF0064F

3

Tứ Cờ - Ngũ Thái -Thuận Thành-Bắc Ninh

61

572.093.306

18

Chi nhánh công ty TNHH Dương Nhật đầu tư tại Bắc Ninh

TG0002G

4

Xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, Bắc Ninh

44

1.084.941.425

19

Công ty TNHH Phong Thịnh

TH0054H

3

Cáp Thủy - An Thịnh - Lương Tài - Bắc Ninh

25

108.090.841