STT

Họ và tên

Mã đơn vị

Số lao động

Địa chỉ liên hệ

Số tháng nợ BHXH

Số tiền nợ

 (đồng)

1

CN Công ty CP Nam Sông Cầu - Xí nghiệp may Đại Đồng

QA0015A

8

Đường Bà Chúa kho - Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

37

415.763.404

2

Công ty Cổ phần Nam Sông Cầu

QA0017A

3

Đường Bà Chúa kho - Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

19

118.128.190

3

Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc

QA0037A

14

Số 119 Huyền Quang- Ninh Xá - TP Bắc Ninh

79

2.764.484.617

4

Công ty TNHH JI SUNG TECH

YN0162A

2

Khu 4 phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh

23

176.744.594

5

Cty TNHH MTV chế tạo và bảo trì hệ thống công nghiệp VN

TA0633A

4

Sô21 Đại Phúc 17, Đại Phúc -  TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

20

145.109.146

6

Công tyTNHH sản xuất kinh doanh Giấy Phúc Anh

TA0785A

4

KCN Phong Khê - thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

16

80.604.776

7

Hợp tác xã Cổ phần Việt Nhật

EA0001A

138

Dương ổ - Phong Khê - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh.

97

1.256.865.820

8

Công ty cổ phần kính viglacera Đáp Cầu

QW0019Z

10

Phường vũ ninh - TP Bắc Ninh- bắc Ninh

44

4.630.180.312

9

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 26

QZ0016Z

158

Khu CN Quế Võ - Vân Dương - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

27

5.183.290.243

10

Công ty TNHH Phong Thịnh

TH0054H

3

Cáp thủy An Thịnh, Lương Tài Bắc Ninh

21

92.554.038

11

Chi nhánh công ty TNHH Dương Nhật đầu tư tại Bắc Ninh

TG0002G

5

Xã Lãng Ngâm - Gia Bình - Bắc Ninh

40

1.053.948.111

12

Công ty TNHH Việt Quang

TC0082C

9

Thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh

20

220,527,458

13

Công ty TNHH Tín Đạt

TC0153C

45

Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh

15

777,857,988

14

Công ty TNHH Vận tải hành khách và hàng hóa Trường Vân

TB0060B

10

Thọ Đức- Tam Đa- Yên Phong- Bắc Ninh

24

287,554,933

15

Công ty cổ phần dinh dưỡng BLUESTAR Việt Nam

TB0072B

25

Thị Trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

22

862,285,582

16

Công ty TNHH KST VINA

YN0040B

44

KCN Yên Phong - Long Châu - Yên Phong Bắc Ninh

25

4.470.390.636

17

Công ty TNHH Yulay Tech Vina

YN0081B

4

KCN Yên Phong - Long Châu - Yên Phong Bắc Ninh

21

125,126,018

18

Công ty TNHH Điện Tử SUN-VINA

YN0010E

29

Đường TS7 KCN Tiên Sơn, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

19

975.616.770

19

Công ty TNHH Truyên hình cáp quang Việt Nam

TE0094E

59

Trang Hạ, Từ sơn, Bắc Ninh

17

794.989.000

20

Công ty TNHH thương mại Thảo Mạnh

TE0226E

27

Số nhà 9, ngõ 134, khu phố Đình, phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

35

952.833.782

21

Công ty TNHH thời trang Hansew

TE0278E

16

Số 13, Minh Khai, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

15

268.910.720

22

Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và xây dựng

QW0010D

56

KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

77

15.894.609.723

23

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Quảng An 1

TD0037D

361

Cụm CN Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

15

6.448.550.348

24

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tâm An

TD0250D

8

Thôn Bất Lự (NR Lê Công Đích) , Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

12

113.339.433