Phân loại: Thông báo
Số hiệu: 1265/BHXH-TTKT
Người ký: BHXH Tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 20/12/2017
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu:
 Lichj tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh

Download tài liệu tại đây: Lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc BHXH tỉnh BN