Phân loại: Thông báo
Số hiệu: 1931/HDLN-SYT-BHXH
Người ký: GĐ Sở Y tế Tô Thị Mai Hoa - PGĐ phụ trách BHXH tỉnh Phạm Đức Cường
Ngày ban hành: 07/12/2017
Cơ quan ban hành: Sở Y tế - BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu:
 Giới thiệu chức danh và chữ ký của PGĐ phụ trách BHXH tỉnh

Download tài liệu tại đây: HD đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn tỉnh BN