Phân loại: Thông báo
Số hiệu: TB-BHXH
Người ký: BHXH Tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 09/08/2016
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

Danh sách thẻ BHYT không có giá trị sử dụng 
 
Download tài liệu tại đây: DSTHE HET HIEULUC