Ngày 02/10/2015, BHXH Việt Nam ban hành văn bản 3783/BHXH-PC thông báo danh sách các đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXH Việt Nam như sau :

Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH; BHXH Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với 06 đơn vị bao gồm:

1. Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT-Vinaphone;

2. Công ty cổ phần TS24;

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển công nghệ Thái Sơn;

4. Công ty cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam;

5. Công ty cổ phần BKAV;

6. Tổng công ty Viễn thông Viettel.
               
                CẬP NHẬT CÔNG VĂN 412/CNTT-PM  NGÀY 15/8/2016 CỦA TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BHXH VIỆT NAM


7. Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC                BHXH tỉnh Bắc Ninh thông báo để các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn được biết

Việc thông báo, cập nhật danh sách các đơn vị ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXH Việt Nam được thực hiện chính thức trên Trang Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và website BHXH tỉnh Bắc Ninh./.