Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 510/BHXH-CĐBHXH
Người ký: Phó Giám đốc : Phạm Đức Cường
Ngày ban hành: 21/9/2015
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v Thông báo GCN nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD2) không còn giá trị sử dụng
 
Download tài liệu tại đây: Số 510/BHXH-CĐBHXH