Trang thông tin điện tử

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Thứ Ba, 21/05/2019
Bắc Ninh thông báo Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2019 do Bảo hiểm xã hội tỉnh khác phát hành
Công văn số 1316/BHXH-GĐBHYT ngày 09/11/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh về việc thông báo cơ sở nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2019 do Bảo hiểm xã hội tỉnh khác phát hành.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Số 29, đường Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại : (+84) 0241 3 822924. Fax: (+84) 0241 3 826651
Ghi rõ nguồn "bhxhbacninh.gov.vn" khi sử dụng thông tin từ website này.