BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN PHONG

Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

 Điện thoại : 0222 3860030     Email : bhxhyp.bhxhbacninh@gmail.com

Giám đốc: Nguyễn Hồng Hoan

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Quang

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thoa
Phó giám đốc: Lê Việt Anh