BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TIÊN DU

Thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh

 Điện thoại : 0241 3837217     Email : bhxhtd.bhxhbacninh@gmail.com

Giám đốc : Nguyễn Văn Thọ

Phó giám đốc : Đỗ Thị Hà Giang

Phó giám đốc : Nguyễn Văn Đức

Phó giám đốc : Trần Ngọc Tý