BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN QUẾ VÕ

Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

 Điện thoại : 0222 3863078     Email : bhxhqv.bhxhbacninh@gmail.com

Giám đốc : Đào Trường Thi

Phó giám đốc : Nguyễn Ngọc Huy

Phó giám đốc : Phạm Thanh Thủy