BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN GIA BÌNH

Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

 Điện thoại : 0241 3556243     Email : bhxhgb.bhxhbacninh@gmail.com

Giám đốc : Nguyễn Văn Lượng

Phó giám đốc : Nguyễn Văn Thương

Phó giám đốc : Phạm Thị Hường