BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ TỪ SƠN

Phường Đông Ngàn - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

 Điện thoại : 0241 3835502     Email : bhxhts.bhxhbacninh@gmail.com

Giám đốc : Lê Văn Tòng

Phó giám đốc : Nguyễn Đức Dũng

Phó giám đốc : Lê Quang Hải