BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ BẮC NINH

Số 41 - Nguyễn Đăng Đạo - Thành phố Bắc Ninh

 Điện thoại : 0222 3875468     Email : bhxhtpbn.bhxhbacninh@gmail.com

Giám đốc : Hoàng Thị Minh Hòa

Phó giám đốc : Đặng Văn Sản

Phó giám đốc : Cao Đình Chất

Phó giám đốc : Hoàng Văn Hiển