Phân loại: Công văn
Số hiệu: 2181/UBND-KTTH
Người ký: TL. Chủ tịch Chánh Văn Phòng Trịnh Hữu Hùng
Ngày ban hành: 20/6/2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

về việc về việc chỉ đạo các nhiệm vụ sau hội nghị gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động.

Download tài liệu tại đây: Số 2181//UBND-KTTH