Phân loại: Nghị quyết
Số hiệu: Số 66/NQ-HĐND
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 12/7/2017
Cơ quan ban hành:  HĐND tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

Về việc hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với người từ đủ 65 đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 
Download tài liệu tại đây: NQ 66/2017/NQ-HĐND