Phân loại: Quyết định
Số hiệu: Số 38/2016/QĐ-UBND
Người ký: Phó chủ tịch tỉnh : Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 10/8/2016
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Download tài liệu tại đây: QĐ 38/2016/QĐ-UBND