Phân loại: Nghị định
Số hiệu: 44/2019/NĐ-CP 
Người ký: Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/5/2019
Cơ quan ban hành Chính phủ

Trích yếu

về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Download tài liệu tại đây: Số 44/2019/NĐ-CP