Phân loại: Nghị định
Số hiệu: 38/2019/NĐ-CP 
Người ký: Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/5/2019
Cơ quan ban hành Chính phủ

Trích yếu

về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Download tài liệu tại đây: Số 38/NĐ-CP