Phân loại: Kế hoạch
Số hiệu: 01/KH-BTGTU-BHXH 
Người ký: PGĐ PT Phạm Đức Cường- PTB Trần Văn Vững
Ngày ban hành: 20/3/2018
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh 

Trích yếu

về việc phối hợp tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 và năm 2019

Download tài liệu tại đây: Số01/KH-BTGTU-BHXH