Phân loại: Kế hoạch
Số hiệu: 370/KH-BHXH-LĐLĐ 
Người ký: PGĐ PT Phạm Đức Cường- Chủ tịch Nguyễn Thị Vân Hà
Ngày ban hành: 11/4/2018
Cơ quan ban hành BHXH tỉnh Bắc Ninh 

Trích yếu

về việc phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020

Download tài liệu tại đây: Số 370/KH-BHXH-LĐLĐ