Phân loại: Quy chế phối hợp
Số hiệu: 01/QCPH-CAT-BHXHT 
Người ký: PGĐ CAT Nguyễn Văn Long - PGĐ PT BHXH tỉnh Phạm Đức Cường
Ngày ban hành: 12/4/2018
Cơ quan ban hành Công an tỉnh Bắc Ninh 

Trích yếu

về việc phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

Download tài liệu tại đây: Số 01/QCPH-CAT-BHXHT