Phân loại: Chương trình phối hợp
Số hiệu: 291/CTPH-TT-BHXH
Người ký: Chánh TT tỉnh - Phó GĐ PT BHXH tỉnh
Ngày ban hành: 16/3/2018
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

về việc thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật BHXH, BHYT

Download tài liệu tại đây: Số 291/CTPH-TT-BHXH