Phân loại: Kế hoạch
Số hiệu: Số 2416/KH-BHXH
Người ký: Phó Chánh VP Vũ Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 03/7/2019
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội VN

Trích yếu

Lễ phát động cuộc thi "viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế", Hn trực tuyến công tác thu và hướng dẫn sử dụng phần mềm theo QĐ số 166/QĐ-BHXH

Download tài liệu tại đây: Kế hoạch số 2416/KH-BHXH