Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 276/TT-WEB
Người ký: PGĐ TTTT Dương Ngọc Ánh
Ngày ban hành: 12/6/2019
Cơ quan ban hành: Trung tâm Trung tâm truyền thông Bảo hiểm xã hội VN

Trích yếu

V/v Mua thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019

Download tài liệu tại đây: Công văn số 276/TT-WEB