Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 393/CNTT-PM
Người ký: Giám đốc Lê Nguyên Bồng
Ngày ban hành: 16/4/2019
Cơ quan ban hành: Trung tâm CNTT Bảo hiểm xã hội VN

Trích yếu

V/v Triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH

Download tài liệu tại đây: Công văn số 393/CNTT-PM