Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 679/BHXH-BT
Người ký: Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 07/3/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam

Trích yếu

V/v hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Download tài liệu tại đây: Công văn số 679/BHXH-BT
                                        Huong dan D02 dich Viet Anh
                                        Mau D02 dich Viet Anh
                                        Mau TK1 dich Viet Anh
                                        Mau TK3 dich Viet Anh