Phân loại: Quyết định
Số hiệu: Số 888/QĐ-BHXH
Người ký: Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 16/7/2018
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam

Trích yếu

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
 
Download tài liệu tại đây: Quyết định số 888/QĐ-BHXH