Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 3579/BHXH-TT
Người ký: Phó TGĐ Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 16/9/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam

Trích yếu

V/v Tiếp tục hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về BHXH - BHYT năm 2015-2016
 
Download tài liệu tại đây: CV 3579/BHXH-TT
                                            CV 5167/BHXH-TT
                                            CV 336/BHXH-VP