Phân loại:  Quyết định
Số hiệu: Số 166/QĐ-BHXH
Người ký: Tổng GĐ Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 31/01/2019
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trích yếu

V/v ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Download tài liệu tại đây: QĐ 166/BHXH-CĐBHXH