Phân loại:  Công văn
Số hiệu: Số 581/BHXH-CĐBHXH

Người ký: PGĐ Phạm Hồng Ánh
Ngày ban hành: 22/4/2019
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v Cơ sở KCB không thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT

Download tài liệu tại đây: Công văn số 581/BHXH-CĐBHXH