Phân loại:  Công văn
Số hiệu: Số 569/BHXH-CNTT
Người ký: PGĐ Phạm Hồng Ánh
Ngày ban hành: 19/4/2019
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v Cung cấp thông tin của người tham gia BHXH, BHYT

Download tài liệu tại đây: Công văn số 569/BHXH-CNTT
                                         Mẫu theo Công văn số 569/BHXH-CNTT