Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 570/BHXH-CĐBHXH
Người ký: PGĐ Phạm Hồng Ánh
Ngày ban hành: 19/4/2019
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc ninh

Trích yếu

V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Download tài liệu tại đây: Công văn số 570/BHXH-CĐBHXH