Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 351/BHXH-CNTT
Người ký: Giám đốc Phạm Đức Cường
Ngày ban hành: 14/3/2019
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Download tài liệu tại đây: Công văn số 351/BHXH-CNTT