Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 279/BHXH-CĐBHXH
Người ký: Phó Giám đốc Phạm Hồng Ánh
Ngày ban hành: 01/3/2019
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT 

Download tài liệu tại đây: Công văn số 279/BHXH-CĐBHXH