Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 132/BHXH-KHTC
Người ký: Giám đốc Phạm Đức Cường
Ngày ban hành: 24/01/2019
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v hướng dẫn trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
 
Download tài liệu tại đây: Công văn số 132/BHXH-KHTC