Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 15/BHXH-CST
Người ký: Phó Giám đốc PT Phạm Đức Cường 
Ngày ban hành: 05/01/2018
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018
 
Download tài liệu tại đây: Công văn số 15/BHXH-CST