Phân loại: Hướng dẫn
Số hiệu: Số 1931/HDLN-SYT-BHXH
Người ký: Phó Giám đốc PT Phạm Đức Cường - Giám đốc Tô Thị Mai Hoa
Ngày ban hành: 07/12/2017
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Bắc Ninh

Trích yếu

V/v hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
 
Download tài liệu tại đây: Hướng dẫn số 1931/HDLN-SYT-BHXH