Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 1349/BHXH-CĐBHXH
Người ký: Phó Giám đốc Phạm Hồng Ánh
Ngày ban hành: 14/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT
 
Download tài liệu tại đây: Công văn số 1349/BHXH-CĐBHXH