Phân loại: Thông báo
Số hiệu: Số 798/TB-BHXH
Người ký: Phó Giám đốc Phạm Hồng Ánh
Ngày ban hành: 30/7/2018
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v thực hiện quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
 
Download tài liệu tại đây: Thong bao 798/TB-BHXH