Phân loại: Công văn
Số hiệu: 515/BHXH-CST 
Người ký: PGĐ Phạm Hồng Ánh
Ngày ban hành: 17/5/2018
Cơ quan ban hành BHXH tỉnh Bắc Ninh 

Trích yếu

về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Download tài liệu tại đây: Số 515/BHXH-CST