Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 287/BHXH-QLT
Người ký: Phó Giám đốc Phạm Hồng Ánh
Ngày ban hành: 15/3/2018
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

về việc hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01/01/2018

Download tài liệu tại đây: Công văn số 287/BHXH-QLT