Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 243/BHXH-CST
Người ký: Phó Giám đốc phụ trách Phạm Đức Cường
Ngày ban hành: 07/3/2018
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

về việc quét chữ ký trên phần mềm để in tờ bìa, tờ rời sổ bảo hiểm xã hội

Download tài liệu tại đây: Công văn số 243/BHXH-CST