Năm học 2015-2016 là năm đầu tiên bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT).
         Theo đó, BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) thu theo mức mới bằng 4,5% mức lương cơ sở (tăng gấp rưỡi so với mức thu của năm học trước) và thu BHYT của 15 tháng trong năm học 2015-2016 (từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2016). Đây là một trong những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ BHYT HSSV. Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh; sự phối hợp của ngành Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các sở ban, ngành liên quan và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT HSSV; Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác BHYT HSSV năm học 2015-2016.


Nhận thức của nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh và HSSV về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi của việc tham gia BHYT ngày càng được nâng cao. Đội ngũ đại lý thu là Kế toán tại các trường học được đào tạo và tập huấn nghiệp vụ… Năm học 2015-2016, công tác BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đạt những kết quả quan trọng: 100% số trường học trong toàn tỉnh tham gia BHYT với 202.560/204.255 HSSV tham gia, đạt tỷ lệ 99,2%; nhiều huyện đạt tỷ lệ cao trên 95% và được duy trì trong nhiều năm như huyện Quế Võ 100%, Tiên Du 100%, Thuận Thành 99,54%, thành phố Bắc Ninh 99,43%.

Trong năm tài chính 2015, BHXH tỉnh đã trích chuyển hơn 10 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học.  Đây là nguồn kinh phí quan trọng giúp các trường chủ động hơn trong thực hiện chương trình y tế học đường, tạo điều kiện thuận lợi để chăm sóc sức khỏe cho HSSV ngay tại các trường học, góp phần thực hiện mục tiêu quan trọng là giáo dục toàn diện cho HSSV. Việc lập danh sách HSSV tham gia BHYT của các trường học, việc cấp thẻ BHYT HSSV của cơ quan BHXH cấp huyện được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định.


Công tác khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho HSSV ngày càng được quan tâm. BHYT thực sự trở thành chỗ dựa cho bản thân mỗi em học sinh và gia đình khi không may gặp rủi ro về sức khỏe, giúp các em vượt qua bệnh tật, khó khăn để yên tâm học tập. Năm học 2015-2016: em Đào Thị Hải Yến, sinh năm 2001, học sinh lớp 9A Trường Trung học cơ sở Phật Tích Tiên Du, số tiền KCB là: 21.199.346 đồng; Em Hà Kiên Cường, sinh năm 1999, trường Trung học Phổ thông Thuận Thành số 3, số tiền KCB là: 21.885.463 đồng; Em Nguyễn Đăng Luân, sinh năm 2007, học sinh trường Tiểu học Trung Nghĩa Yên Phong, số tiền KCB là 10.857.600 đồng; Đặc biệt em Nguyễn Anh Phi, học sinh trường Trung học cơ sở Hương Mạc 1 thị xã Từ Sơn bị mắc bệnh hiểm nghèo được Quỹ BHYT chi trả số tiền lên tới 199.669.905 đồng.

Nhằm kịp thời khen thưởng cũng như tạo động lực cho các trường học thực hiện tốt BHYT HSSV trong năm học mới, BHXH tỉnh khen thưởng và đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ BHYT HSSV năm học 2015-2016.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHYT HSSV vẫn tồn tại những hạn chế nhất định như: toàn tỉnh còn 0,8% HSSV chưa tham gia BHYT tương ứng với 1.695 HSSV không được đảm bảo quyền lợi từ BHYT khi đi KCB. Số HSSV chưa tham gia BHYT tập trung ở các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp; Đầu năm học, với nhiều khoản chi phí phải đóng góp cũng là trở ngại của nhiều gia đình HSSV có điều kiện kinh tế khó khăn nên không có khả năng tham gia BHYT cho con, em mình. Chất lượng khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế nhất là Trạm y tế cấp xã và việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại một số trường học chưa đáp ứng được nhu cầu, ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của các bậc phụ huynh HSSV. Dẫn đến việc triển khai BHYT HSSV đạt kết quả chưa cao ở một số trường học.

Để chuẩn bị cho công tác BHYT HSSV năm học mới 2016-2017, đạt mục tiêu 100% HSSV trên địa bàn tỉnh được hưởng quyền lợi về BHYT, BHXH tỉnh tiếp tục tích cực chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo các ngành, các cấp thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Chỉ đạo BHXH cấp huyện tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các trường học lập danh sách HSSV tham gia BHYT, cấp thẻ BHYT HSSV… nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định.

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 24/3/2016 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 về việc hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với người cao tuổi từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu UBND giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho các địa phương giai đoạn 2016-2020 theo chỉ tiêu mới của Chính phủ; Tiếp tục đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hỗ trợ đóng BHYT HSSV thêm từ 20 đến 30% ngoài mức hỗ trợ chung (30%) theo luật như hiện nay.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác truyền thông sâu rộng về BHYT HSSV, nhằm nâng cao ý thức của nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm trong công tác BHYT HSSV; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bậc phụ huynh và HSSV trong việc tham gia BHYT HSSV;

Chủ động phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền chính sách BHYT, hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2016-2017 và hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách BHYT HSSV tại các trường học. Phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc khám chữa bệnh BHYT, hoạt động của y tế trường học; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu; đảm bảo quyền lợi BHYT của HSSV khi đi KCB, để tạo niềm tin trong nhân dân, đặc biệt là đối với các bậc phụ huynh, HSSV.

Việt Châu - Phó Chánh Văn phòng BHXH tỉnh Bắc Ninh