Phân loại: Kế hoạch
Số hiệu: Số 2353/KH-BHXH
Người ký: PGĐ Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 28/6/2019
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội VN

Trích yếu

Tổ chức cuộc thi "viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế"

Download tài liệu tại đây: Kế hoạch số 2353/KH-BHXH