Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 11/BHXH-CNTT
Người ký: Giám đốc Phạm Đức Cường
Ngày ban hành: 04/01/2019
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
 
Download tài liệu tại đây: Công văn số 11/BHXH-CNTT