Đó là nội dung chính của chuyên đề công tác thông tin, truyền thông bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của BHXH tỉnh Bắc Ninh trình bày tại Hội nghị thông tin công tác tư tưởng, văn hóa tháng 02/2019  do BHXH tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phương Mai - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự có mặt của hơn 120 đại biểu là các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, các đồng chí báo cáo viên các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Giám hiệu, Trưởng  các khoa, phòng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ; Lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn báo cáo viên của BHXH tỉnh báo cáo về công tác thông tin, truyền thông BHXH, BHYT. Chuyên đề tập trung vào ba nội dung chính như sau: Vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trong hệ thống an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong tỉnh tham gia BHXH, BHYT; một số nội dung chính về nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 hướng dẫn chi tiết Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Theo đó, thời gian tới BHXH tỉnh cũng như các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền một số chỉ thị, nghị quyết như: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của BTC khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCHTW khóa XII về “Cải cách chính sách BHXH”; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 24/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”; Chương trình hành động số 57-Ctr/TU ngày 27/7/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH”. Bên cạnh đó, để công tác thông tin, tuyên truyền BHXH, BHYT đạt hiệu quả cao, cần tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền như tích cực sử dụng phương tiện thông tin, đại chúng; tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin; thiết lập những khẩu hiệu tuyên truyền sinh động, thiết thực; bồi dưỡng, trau dồi kỹ năng tuyên truyền; tập trung vào một số nhóm đối tượng đặc thù nhóm cận nghèo, chủ doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, giới thầy thuốc…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được cung cấp những thông tin thiết thực về một số chính sách mới về BHXH, BHYT như bổ sung 02 đối tượng đóng BHXH bắt buộc; thay đổi cách xác định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc; xử lý trách nhiệm hình sự đối với vi phạm pháp luật BHXH; hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động; tăng số năm đóng BHXH để tính tỷ lệ hưởng lương hưu theo lộ trình; điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 đến năm 2021; một số quy định mới về luật BHYT như Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 hướng dẫn chi tiết Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2018; thêm nhiều đối tượng được Nhà nước đóng BHYT; giảm trừ mức đóng BHYT hộ gia đình; chuyển, cấp mới mã đối tượng cho một số đối tượng; tra cứu quá trình đóng BHXH, BHYT trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Thông qua chuyên đề các đại biểu đã nắm được nhiều thông tin bổ ích về chính sách, chế độ cũng như phương thương thông tin, truyền thông BHXH, BHYT. Hy vọng trong thời gian tới, các đồng chí báo cáo viên của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên toàn tỉnh tích cực, thường xuyên tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, nâng cao tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động, người dân tiếp cận và tham gia BHXH, BHYT./.

Cẩm Nhung – Văn phòng BHXH tỉnh